Fra A til Å

Vi tar del i hele prosessen, gjerne allerede fra den tidligste planleggingsfasen til ferdig leveranse, salg og utleie.

Planlegging

Under planlegging bidrar vi til å finne smarte og effektive måter for å sørge for riktig dimensjonering av strømkapasiteten. Dette for å sikre at dere får nok strøm til å utføre alle oppgaver, samtidig som dere ikke betaler unødvendig mye for kapasitet dere aldri vil få bruk for. Jo tidligere i planleggingsstadiet vi kan komme inn, jo bedre kan vi tilrettelegge for at dere får et produkt som passer deres behov best.

Prosjektering

Når vi er inneforstått med behovet, lager vi tegningsunderlag av riggplaner og sørger for riktige beregninger av kabler og vern, innmelding mot nettselskap og annet nødvendig arbeid før rigging.

Rigging og demontering

På byggeplassen sørger vi for at alt blir satt opp i henhold til prosjekteringen før dere setter igang byggeprosessen. Ofte vil det være nødvendig med omrigging underveis i byggeprosjektet. Det tar vi oss selvfølgelig hånd om, som en del av våre servicetjenester på alle våre prosjekter. Og til slutt – når dere er ferdige med byggingen – sørger vi for at alt vårt utstyr blir pakket pent sammen og fraktet vekk fra byggeplass.

Service

Vi er en servicebedrift med mange pågående prosjekter på Østlandsområdet. Vi har derfor hele tiden en serviceelektriker på veien, med nødvendig utstyr og materiell, i nærheten av ditt prosjekt.

Skulle det oppstå problemer underveis i byggeprosessen vil vi være tidlig ute med å oppdage det med vår internkontroll og jevnlige vernerunder. Vi tar oss av service, reparasjon og vedlikehold på alle våre provisoriske el-anlegg. Både for å sørge for at alt fungerer som det skal for dere, samt forsikre oss om at våre produkter blir ivaretatt. Vi tar gjerne hånd om vaktordning på byggeplass i tillegg.

Salg og utleie

På våre lagre har vi alt nødvendig utstyr for å etablere provisoriske el-anlegg – inkludert el-sentraler, kabelsett, trafoer, trafosentraler, lysmaster, innvendig belysning, adgangskontroll, varmevifte og strømaggregater. Det er opp til dere om dere ønsker å eie eller leie våre produkter, avhengig av størrelsen på prosjektet og hva som er mest hensiktsmessig. Uansett kan vi stå for hele leveransen.