Print this page

Transformatorer

Vi har 3-faset transformatorer fra 5kvA -  200kvA.3-fase transformatorer
  • Kapslede 3-fase transformatorer med effekt opp til 2000 kVA
  • Transformatorene er konstruert i henhold til IEC60726 / IEC60076 og er CE-merket
  • Standard kapslingsgrad IP23, grå kapsling (RAL 7032)
  • Standard utførelse leveres med adskilte primær og sekundærviklinger, såkalt skille-transformator, som lager "et nytt nett" der alle eventuelle jordfeil er eliminert

Bruksområder: Transformatorene er velegnet der hvor det er behov for å  transformere spenning opp eller ned, eller når transformatoren skal fungere som skilletransformator, eks. el-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.

Spesialutførelser på forespørsel: Andre spenninger, frekvenser, skjerm mellom primær og sekundær, reguleringer/tappinger, hjul, maskinsko, kapslingsgrader m.v.