Print this page

Lusetjern Skole

Provstrømspesialisten har i samarbeid med Gk Norge og Undervisningsbygg, midlertidig oppvarming av Lusetjern skole.

Link til skolen: http://www.lusetjern.gs.oslo.no/