Print this page

Kjerulfsveien 34

Provstrømspesialisten har i løpet av våren rigget et nytt provstrømsanlegg for Kruse Smith i kjerulfsveien i LIllestrøm sentrum.

Prosjektet er et bo og aktivitetssenter som vil bestå av 86 leiligheter og har en kontraktsverdi for KS på ca kr 200mill.