Print this page

Holmenkollen Midstubakken

Holmenkollen og Midstubakken

Provstrøm-spesialisten leverte et komplett byggestrøm anlegg i Holmenkollen og Midstubakken, samt drift av midlertidig el-anlegg under prøve VM på ski.

LINKER:

http://prosjekt.tu.no/holmenkollen/

http://www.skiforeningen.no/holmenkollen

http://www.norconsult.no/?did=9098363