Vi har utleie av spesial verktøy, som pressverktøy (novo press) og momentnøkler med tilhørende deler og utstyr, samt at vi leier ut kabelhengere, kabelrullere og easy roller. Vi har også ett bredt utvalg av måleinstrumenter som installsjonstestere og josøk.

For mer informasjon ang type, størrelse eller dimensjoner, kontakt oss på 22 70 70 70 eller ph@el-gruppen.no

Kabelhenger
Kabelruller
Kabelruller
Kabelkuttere
Momentnøkler
Pressverktøy